Velkommen til KUTT!

Utstillingsdesign for Norsk Oljemuseum

Fakta og kunnskap om nye verdikjeder på norsk sokkel

Olje- og gassbransjen jobber hele tiden med å utvikle nye løsninger og teknologi som kan bidra til å begrense den globale oppvarmingen. Men hvilke nye løsninger finnes det egentlig på norsk sokkel, og hvordan fungerer de? Det var noe Norsk Oljemuseum ønsket å fokusere på i sin nye utstilling, og sammen med SixSides fikk vi i Fasett i oppdrag å lage en temporær utstilling som kunne romme de tre hovedtemaene havvind, CO₂-håndtering og hydrogen.

Utstillingsbygger

SixSides

3D Animasjoner CCS + Hydrogen

Albert Kozikowski

Comp 1 0 00 08 24
DSCF6021

«Realiseringen av den nye utstillingen, med Fasett og SixSides i samspill som hovedleverandører, har vært en positiv erfaring. Vi landet på et konsept med et friskt grafisk uttrykk, en tydelig struktur og kreative løsninger som fungerer bra.»

- Utstillings- og formidlingsleder Leif Harald Halvorsen ved Norsk Oljemuseum

En flyttbar utstilling

Utstillingen måtte være mulig å flytte og transportere videre til andre vitensentre og museer, og skulle appellere spesielt til barn og unge. For å nå hovedmålgruppen, unge mellom 12 og 15 år, måtte tematikken tilpasses deres kunnskapsnivå og presenteres på en relevant og engasjerende måte. I tett samarbeid med Oljemuseet utviklet vi tekster, grafikk, filmer og animasjoner som skulle gjøre det mulig for målgruppen å lære mer om de tre hovedtemaene, og hvordan de virker sammen for å redusere utslipp.

Hydro 2 0 00 03 16
Comp 1 0 00 02 15
Logo 0 00 02 01
DSCF6042
DSCF6255
DSCF6223

Stasjoner inspirert av havvind, CO₂-håndtering og hydrogen

Løsningen ble tre hovedstasjoner som presenterte hvert sitt tema. For å skape en unik stemning på hver stasjon fikk alle stasjonene sitt eget visuelle uttrykk, og ble laget av materialer inspirert av havvind, CO₂-håndtering og hydrogen.

Involvering av publikum

Det var viktig at utstillingen ikke kun bestod av vegger og skjermer med informasjon, men at publikum også fikk muligheten til å delta aktivt. Aktiviteter ble en viktig del av utstillingen, og det skulle blant annet være mulig å skyte opp en hydrogenrakett, og å teste hvordan en vindturbin virker. I tillegg kunne man se et eksperiment der CO₂ ble injisert i undergrunnen.

DSCF6080
Wind 0 00 21 27
DSCF6169
Asset 1
Hydro 0 00 21 25
DSCF6094
Hydro Content 0 00 05 23
Hydro Content 0 00 04 13
Asset 2
CCS 0 00 21 16
DSCF6214
DSCF6155
DSCF6174
Asset 3
DSCF6177

«Så langt har vi bare fått gode tilbakemeldinger fra unge i hovedmålgruppen. De liker spesielt godt de interaktive elementene og gir uttrykk for at de lærer mer om teknologi som kutter utslipp. Vi tror også at utstillingen vil fungere godt blant voksne målgrupper, som en introduksjon til teknologier vi kommer til å se mye mer av i tiden framover.»

- Utstillings- og formidlingsleder Leif Harald Halvorsen ved Norsk Oljemuseum

KUTT!

Felles for de tre teknologiene er at de alle bidrar til å redusere utslipp. Utstillingen fikk derfor navnet KUTT! – et navn og konsept som ved hjelp av få bokstaver sier noe om hva utstillingen handler om, og som går igjen som visuelt element i hele utstillingen. Trenger du hjelp til utvikling av utstilling eller messestand? Ta kontakt!

DSCF6120