Nyinnpakket Infotronics

Ny identitetsplattform og visuell profil for Infotronics

About "Nyinnpakket Infotronics"

Det handlet om tydeliggjøring og synliggjøring da Infotronics skulle få sin nye makeover.


Å vite hvem man er

Infotronics er et tradisjonsrikt selskap som leverer digitale løsninger til kunder innen verft og forpleining. Blant produktene deres finner vi betalingsløsningen Infotronics Kantine, bookingsystemet CIS, Mantracking som sørger for riktig tilgang og oversikt over hvor personell befinner seg, og KDV som gir kjøkkenet full oversikt over oppskrifter, svinnfaktorer, råvarebehov og priser – noe som igjen gir svært god kontroll på både inntekter, kostnader og matsvinn.

Å finne seg selv

Infotronics hadde behov for å ikle seg en mer moderne drakt i møte med potensielle kunder, og tydeligere definere hvem de er – og for hvem. Vi utviklet derfor en ny identitetsplattform som ansatte i Infotronics kunne enes om og kjenne seg igjen i - deriblant ny visjon, misjon og et sett med nye verdier for selskapet.

Å revitalisere seg selv

Med utgangspunkt i identitetsplattformen ble det utviklet en verktøykasse og profilmanual for den visuelle identiteten. Den inneholder logovarianter, en tydelig fargepalett, typografi som understreker både selskapsnavn og kjernen i forretningen, samt ulike maler for trykksaker og presentasjoner.

Alt i alt en liten men virkningsfull startpakke på veien mot "nye Infotronics", og et godt grunnlag til videre vekst for et selskap i stadig utvikling.

Infotronics fasettno bilde1

«Vi opplevde Fasett som en konstruktiv og verdifull samarbeidspartner i arbeidet med ny identitetsplattform. De satt seg raskt inn i historikken vår, og kombinerte denne forståelsen med erfaring for å etablere fremtidige ambisjoner for Infotronics.»

- Geir Jåthun Hindenes, daglig leder Infotronics
Infotronics fasettno bilde2