Nytt navn og visuell identitet for Lnett

Lnett er nettselskapet i Lysekonsernet. Selskapet het tidligere Lyse Elnett, og måtte bytte navn på grunn av en nasjonal forskrift som stiller krav om skille mellom nettselskap og annen virksomhet innen kraftproduksjon og strømsalg.

Et godt grid

I tillegg til å ha fått nytt navn skulle det nye selskapet få nye kontorlokaler, og det var god timing for å utvikle nytt navn og ny visuell identitet. Oppgaven Fasett skulle løse var visuelt å differensiere Lnett fra Lysekonsernet og etablere selskapet med en egen, uavhengig identitet.

For å gjøre det dykket vi inn i hva det faktisk er Lnett leverer, og hva ambisjonene deres er. De skal både sikre, drifte og vedlikeholde et stabilt strømnett, samtidig som de er en viktig samfunnsbrikke som skal være framtidsbevisste og satse på teknologi og utvikling innen kraftfeltet. Den nye logoen ble utviklet med symbolsk inspirasjon fra strømnett, system og grid. Symbolet brukt handler om positive og negative ladninger i strøm, spillet som oppstår mellom pluss- og minus-formene. Våre venner i Studio Bergini (London) bidro i logoutviklingen.

Bilder/video

Lyse AS

Typography

All Caps

3D render

Ben Hodges

EDA Winner3
Cover lnett
Lnett logo
Bil 1
L nett car brandguide
Brandbook 3
Lnett businesscards
Arbeidere
Lnett shirt

Vennlig, jærsk typografi

Typografien er en moderne “sans serif “ med vennlige kanter og rundhet som speiler Lnetts personlighet; det jærske, familiære, tilgjengelige. Skrifttypen er spesiallaget for Lnett. Den er basert på Modern Gothic fra All Caps, men her i en litt rundere og vennligere variant, skreddersydd til Lnetts behov og navn.

Font
MG lnett
Colors and Generator
L nett colors
Card small

En profil for inne og ute

Fargepaletten er inspirert av jobbhverdagen deres: Refleksvester og arbeid i felt. Strømmaster og sikkerhet. Kvalitet og teknologi, industri og vedlikehold, digitalisering og kontor. Profilen skulle knytte disse kontrastene sammen. Målet var en visuell profil som både kontor og utvikling og energimontører kan kjenne seg igjen i og føle seg komfortable i.

I tillegg utviklet vi et grafisk program som symboliserer strøm, bevegelse og energi som kan brukes på forskjellige trykksaker og i digitale flater og maler. Det grafiske programmet og profilelementene ble satt sammen i et grid-system som la føringene på maler til alle flater, powerpoint-presentasjoner, word-maler, rollups.

Alt annet av trykksaker og malverk fikk et felles grid-system som gir malene og sakene et felles utseende og fleksibilitet. Uansett tekstmengde og grafikk eller bildebruk kunne man legge det inn i mal/grid-systemet på en oversiktlig og uniform måte.

Vil du vite mer om jobben, eller trenger du ny visuell identitet? Ta kontakt!

Folder1 2
Poster
Logo box
Large sign
Signage 2
Landmark 2 0 00 12 18
Worker