Og her er de andre naturlige stoppene på ONS

Fasett har levert konsepter og standløsninger for et stort utvalg av kunder til hver eneste ONS siden 1994. Her er noen ferske eksempler fra det vi leverte i 2022:


About "Og her er de andre naturlige stoppene på ONS"Ons 452

'A powerful player'

Derfor er Lyse til stede på ONS:

Lyse er et av landets største energiselskaper og ONS er en av verdens viktigste energimesser og en viktig møteplass for regionens (og nasjonens) politikere og næringsliv. I tillegg er Lyse også en sentral bidragsyter og samarbeidspartner for ONS generelt. Tilstedeværelsen, høyt engasjement og mye besøk skal bidra til stolthet blant ansatte og eiere og styrke Lyses posisjon og omdømme

Med dette i bakhodet utviklet vi et bærekraftig og gjenbrukbart konsept som kommuniserte noen av Lyses viktigste fordeler: De er en powerful player, en powerful partner, og de er ikke minst en organisasjon full av powerful people. Løsningen ble en stand som forklarte mer om disse tre hovedpunktene, og i midten av standen sto selve helten i fortellingen: fossen – framstilt av florlett stoff og utsøkt lyssetting.

I en hektisk utstillingshall på ONS, omringet av sterilt stål og polert plast, var Lyses stand en (bokstavelig talt) grønn oase med vann, trær, mose, stein og planter. En oase som inviterte besøkende til konstruktive samtaler om bærekraftige energiløsninger og fruktbare samarbeid.

1 ons 203
2 ons 452
3 ons 499
4 ons 476
5 ons 491
6 ons 403

Idé og konsept: Fasett. Bygget av Helge Steinnes og fotografert av Anne Lise Norheim.

Ons 229

'Shaping the wind industry of tomorrow'

Derfor er NorSea til stede på ONS:
NorSea-konsernet har de siste årene utvidet sin forretningsportefølje til et bredere energilandskap, og de forskjellige selskapene og miljøene tilknyttet NorSea kan nå ta et mye bredere og mer helhetlig ansvar i utviklingen av europeisk og ikke minst norsk havvind-industri.

NorSea ønsket å vise dette «vindfellesskapet» på ONS ved å samle selskapene, tjenestetilbudene og kompetansen de forskjellige miljøene representerer under én fane – og fremstå som en attraktiv aktør for energibransjen og myndighetene i forbindelse med de pågående konsesjonsrundene på den norske sokkelen.

Det blåser 14.000 milliarder kWh i Nordsjøen i året. Selv om vinden er usynlig vet NorSea hvor de finner den, hvordan de skal fange den og distribuere den. Konseptet «Shaping the wind industry of tomorrow» ble kommunisert ved å vise vindens synlige former i dag. En naturlig utledning av NorSeas visjon om å forme morgendagens forsyningskjede - som fremover også vil innbefatte de nye verdikjedene innen vindindustrien.

Ons 219
Ons 279
Ons 269
Ons 274

Idé og konsept: Fasett. Bygget av SixSides og fotografert av Anne Lise Norheim.

Ons 66

'Committed'

Derfor er Repsol til stede på ONS:

Repsol er et verdensledende multienergiselskap som har sitt hovedkontor i Madrid og virksomhet over hele verden. Repsol er til stede i hele verdikjeden fra leting og produksjon av olje og gass til transformasjon, utvikling og kommersialisering av en effektiv, bærekraftig og konkurransedyktig energi. Repsol har drevet virksomhet på norsk sokkel siden 2003 og tilstedeværelse på ONS 'goes without saying' – eller rettere sagt 'ni que decir'.

Repsols hovedtema var «Committed». Med en luftig og fargesterk stand bød de usedvanlig sporty medarbeiderne inn til gode samtaler og diskusjoner ved langbordene.

1 ons 343
2 ons 373
3 ons 126
4 ons 368
6 ons 166
7 ons 371
8 ons 66
9 ons 83

Idé og konsept: Repsol og Fasett. Bygget av SixSides og fotografert av Anne Lise Norheim.