Se inn i framtiden

DNV GL har en fot i både fossil og fornybar energi, og kan dermed presentere en balansert prognose av verdens energiframtid mot 2050 – i en tid med mye usikkerhet for aktører i energiindustrien.

Energy Transition Outlook 2017

Dette er en serie med fire rapporter, der Fasett har bidratt med forsidedesign.

Innholdet i Energy Transition Outlook er også oppsummert i microsite-løsningen vi utviklet i samarbeid med Last Friday i 2017, sjekk den ut her.

En rapport om klimaendringer og hvordan det kan utvikles standarder som kan støtte bedrifter i møte med slike endringer – på en måte som gjør at det er mulig å oppnå målene i Paris-avtalen.

Fasett har bidratt med design og layout.

Reports
Dnv Gl Eto 05
Dnv Gl Eto 04

”Sustainable development goals: Exploring maritime opportunities”

Rapporten er skrevet av Norges Rederiforbund sammen med DNV GL, og handler om hvordan skipsfarten kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Den skal gi inspirasjon og veiledning til en maritim næring i omstilling, og skisserer tiltak for en bedre og mer bærekraftig verden.

Fasett har bidratt med design og layout for rapporten, som ble overlevert H.K.H. Kronprins Haakon, og sjef for FNs Global Compact, Lise Kingo, i slutten av mars.

Spread

«Business action for climate-resilient pathways: the role of standards»

Spread 2
Spread3