Søve - Hjemmelaget energi

Søve - Hjemmelaget energi

Ny visuell identitet og kommunikasjonskonsept for Søve

Norges største produsent av lekeapparater og utstyr til lekeplasser og uteområder heter Søve og holder til på Ulefoss. I samarbeid med Fasett har den tradisjonsrike og nytenkende håndverksfabrikken tatt steget inn i sitt 50. år med en helt ny visuell identitet og nyutviklet kommunikasjonskonsept.

Linkedin
Billboard

Leken innovasjon

Den nye visuelle identiteten til Søve er utviklet for å uttrykke kvalitet, bærekraft og nyskaping. Søve er blant verdens største produsenter av miljømerkede leke- og aktivitetsapparater og har i snart femti år evnet å alltid tenke nytt og tilpasse seg en stadig skiftende verden. Dette var svært viktige poeng å ta oss inn i utviklingen av «nye» Søve. Med en frisk og tiltalende fargepalett, moderne typografi og en dynamisk logo, formidler og uttrykker Søves nye profil både lek og læring – begge deler essensielt for å inspirere både barn og voksne til å bevege seg mer, utendørs.

Den nye visuelle identiteten omfatter både hoved- og sekundærlogoer, optimalisert for ulike medier og applikasjoner. Formene i logoen har så sammen med fargene og typografien dannet utgangspunkt for et rikt designsystem med grafiske maler som skal sikre merkevarens gjenkjennelighet uansett hvor eller når den opptrer.

Screenshot 2024 04 10 at 12 43 58

Bærekraftige valg

Fargepaletten til Søve kombinerer jordnære toner med energiske aksenter, designet for å speile selskapets dynamiske natur og omfattende forpliktelser innen bærekraftig produksjon og miljøvennlige produkter. Fargebruken er nøye utvalgt for å forsterke Søves visuelle tilstedeværelse i alt fra annonsering og utstillinger til nettsider og salgskataloger. Men kanskje aller mest: En tydelig tilstedeværelse på de tusenvis av lekeplasser, aktivitetsparker og uteområder hvor Søves bærekraftige apparater og stativer skaper energi og glede hver eneste dag.

A
Tekst

Tydelig typografi

Valget av profilfont og støttefont er gjort med tanke på mest mulig klarhet og tydelighet og støtter godt opp under Søves måte å fremstå på.

Typo 4 1
Fallback 1
Adshel

Den beste energien er hjemmelaget

Det ferske kommunikasjonskonseptet "Hjemmelaget energi" tar utgangspunkt i Søves stolte historie, med produksjon av lekeapparater i egen fabrikk og all gleden og energien som skapes i og under og over og rundt disse apparatene hver eneste dag. Søves kommunikasjon balanserer mellom det profesjonelle og det personlige, med en klar, konsis og engasjerende måte å snakke på. Gjennom bruk av autentiske bilder og ekte ord, snakker Søve til hjertet av målgruppen: alle offentlige og private innkjøpere, entreprenører og arkitekter som søker mest mulig energi og glede for dem de bygger lekeplasser og aktivitetsparker til.

Maler forklaring 1 1

«Nå er vi der vi skal være: Søve er nå klar til å møte nye utfordringer og muligheter med en ny visuell identitet som uttrykker oss og våre verdier og vårt syn på verden på en veldig god måte. Takk for godt samarbeid gjennom hele denne prosessen, Fasett!»

- Elna Strømme, daglig leder & Tarita Ueland, salgs- og markedssjef, Søve
Produktkatalog
Tskjorte
Kort
Footer2