Design for en digital verden

Når Universitetet i Stavanger går ned den digitale catwalken møter de nå sitt publikum ikledd en ny, moderne og konseptuell look.

Det er innsiden som teller, men førsteinntrykk har også mye å si!

– UiS hadde en profil de i stor grad var fornøyd med. Samtidig var det svakheter i profilens system og hierarki som gjorde at universitetet fremsto forskjellig alt etter hvilken kanal de var synlige i. Målet var derfor å utarbeide en mer enhetlig grafisk profil, som ville bidra til å skape et tydeligere brand, sier grafisk designer i Fasett, Bernt H. Kommedal.

Startpunktet for arbeidet var å ta utgangspunkt i UiS sin nettside, med kartlegging av behov og muligheter for videreutvikling.

– Som en del av denne prosessen utviklet vi en fargepalett som ville fungere på nettsiden, og videre en fullstendig digital profil. Etterpå ble denne oversatt til trykte flater. Tradisjonelt blir dette ofte gjort omvendt, så det var en spennende måte å angripe oppgaven på, sier Bernt.

Hovedlogoen er strammet opp med mindre typografiske justeringer. Resultatet er en renere profil med et tydelig hierarki, og et rent og ryddig system som gjør det enklere for de mange fakultetene og sentrene å bygge merkevaren sammen

Farger 2
Logo Animasjon3

Universitet har blitt ny på nett

Forsiden på uis.no er blitt fullstendig oppdatert, med mål om å gi et bedre inntrykk av stemningen på Campus Ullandhaug. Et fleksibelt forsidesystem gjør det også mulig for redaksjonen å prioritere innholdet, og på den måten velge hva som er mest aktuelt å vise fram akkurat nå.

Uis Screen

Skjulte sider ga gevinst

Noen ganger kan det være skummelt å fjerne snarveier fra forsiden, men dette prosjektet er et godt eksempel på at en opprydning definitivt ikke trenger å være negativt. Flere punkter som før var direkte synlige på forsiden, er nå integrert i en ny globalmeny.

Allerede kort tid etter lansering kunne flere sentrale undersider skilte med langt bedre trafikk enn før. Det viser at folk finner fram – hvilket jo er essensielt på en side med så mye bra innhold som UiS har.

Bilde2

Ny grafisk profil

Undersider i ny design

De mange undersidene har fått beholde sin struktur og rammeverk, men er stylet om etter den fornyede grafiske profilen til universitetet.

Styleguide + malverk = Hurra!

Vi har etablert et rikt oppsett av malsystem som vil gjøre det langt enklere for den interne redaksjonen å produsere nye undersider, og som vil spare utviklere for mye tid. Å jobbe på denne måten, med styleguider og malverk, gjør at store, komplekse digitale løsninger kan utarbeides på effektiv måte. Bra for oss, og ikke minst: bra for kunden!

Arbeidet er gjort i tett (og perfekt!) samarbeid med kommunikasjonsavdelingen ved UiS og utviklerne i Last Friday.

Maler