Visuell identitet for Havindustritilsynet

Visuell identitet for Havindustritilsynet

Fra petroleum til havindustri!

Petroleumstilsynet, ofte referert til som Ptil, endret navn til Havindustritilsynet – heretter forkortet til Havtil – den 1. januar 2024. Denne endringen reflekterer først og fremst etatens utvidede ansvarsområder og bidrag til utviklingen av nye næringer utaskjærs, inkludert transport og lagring av CO2, utbygging av havvind og utvinning av havbunnsmineraler.

I samarbeid med tilsynets egne kommunikasjons- og designressurser, har Fasett bidratt i utviklingen av en ny identitet som visualiserer og tydeliggjør denne endringen.

Group 25

– I arbeidet med den nye logoen var det viktig å forstå bakgrunnen for navneendringen og de utvidede ansvarsområdene. Denne innsikten var det vi brukte til å utvikle et design som reflekterer etatens nye og utvidete identitet og rolle på den norske sokkelen, forteller Trond Fernblad, grafisk designer hos Fasett, som sammen med Studio Bergini og Havtil har vært ansvarlig for utviklingen av den nye identiteten.

Group 31

Havtil-logoen består av tre grunnformer: sirkelen, bølgen og reservoaret. Sirkelen symboliserer solenergien, bølgen symboliserer vinden og reservoaret representerer havbunnsverdiene. Sammen danner de tre grunnformene en enhet som representerer overblikk og som understreker Havtils rolle som et tilsyn både for det som er, og det som kommer av industrivirksomhet til havs.

Logo animasjon fallback

Det nye navnet symboliserer et bredere fokus og understreker etatens rolle i å håndtere både eksisterende og nye industrivirksomheter til havs. Dette reflekterer en strategisk tilpasning til det grønne skiftet, samtidig som den opprettholder sitt opprinnelige fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø innen olje og gass.

Farger

«– Fasetts rådgivende rolle i utviklingen av vår nye visuelle identitet har vært til stor hjelp. Deres kreative løsninger og strategiske innsikt har bidratt til en logo som fanger essensen av vårt engasjement for alle de som jobber med å skaffe oss energi, framtidstro og ressurser.»

- Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Havtil 
Group 29
Group 30

En sterk visuell identitet er essensiell for sterke merkevarer, og dette oppnås gjennom en kombinasjon av strategi og kreativitet, intuisjon og rasjonalitet. Havindustritilsynets nye identitet speiler dets utvidede ansvarsområder og nye fokusområder, samtidig som tilsynets kjernevirksomhet og historie fortsatt er med.

Flag