Ny kampanje ga rekord for Menn i helse

For menn som står utenfor arbeidslivet finnes det en helt unik mulighet: Menn i helse. Det er et samarbeidsprosjekt mellom blant annet NAV og kommune som gjør det mulig for menn å omskolere seg til helsefagarbeider gjennom et tilrettelagt utdanningsløp.

Det er noe flere burde vite om.

Sammen med mediebyrået Beagle fikk vi i oppgave å utvikle en kanalstrategi og kampanje spisset mot en smal, men tydelig definert målgruppe: menn registrert hos NAV i alderen 25 til 55 og oppover. Hvordan skulle vi fortelle om denne muligheten, og få flere motiverte kandidater til å søke om å bli tatt opp som helserekrutt i 2023?

MIH arne

For badboys, tøffelhelter og alt imellom

Med bilder av ekte jobbsituasjoner og tillitsvekkende fjes fikk vi gitt potensielle søkere et glimt av det som kunne bli deres helt nye jobbhverdag. I tillegg til digitale annonser ble det supplert på med filmer av helserekrutter som fortalte sine historier og erfaringer med Menn i helse. For både unge og godt voksne kan det å sette seg på skolebenken virke fjernt og skummelt. Inkludering, fellesskapsfølelse og fokus på motivasjon til å komme seg ut i jobb ble sentralt i kommunikasjonen. Budskapet ble formidlet på en humoristisk og annerledes måte, slik at målgruppen skulle føle seg sett og inkludert. For i Menn i helse er det plass til deg uansett hvem du er.

Mi H SOK 970x250 motiv4
Mi H SOK 970x250 motiv2
Mi H SOK 970x250 motiv3

En utvidet kanalstrategi

Vi vet at familie og venner kan påvirke yrkesvalg, og at deres meninger betyr noe. Å nå ut til samboere og ektefeller, NAV ansatte, foreldre, tidligere kolleger og andre potensielle påvirkere i målgruppens nettverk ble derfor en viktig del av kanalstrategien.

MIH Discovery 1200x628 A

Flere aspirerende rekrutter på vei inn i helsesektoren

I dag ligger det an til ny rekord, og kombinert med riksdekkende oppmerksomhet i media har kampanjen bidratt til over 1000 påmeldte søkere. Aldri før har så mange vært interessert i å bli helserekrutt og få en jobb innen helse!