Nysnø til folket!

Nysnø Klimainvesteringer AS skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer i bærekraftig teknologi. Vi har bidratt med navn og logo, og ser nå fram til å utvikle identitet og kommunikasjon videre sammen med selskapet.

9

«Det er veldig spennende og kjekt for oss i Fasett å være en del av dette viktige arbeidet, og vi setter stor pris på tilliten vi har fått fra både Siri Kalvig og styreleder Widar Salbuvik.»

- sier daglig leder Pål Hjorth Berge.

Nysnø Klimainvesteringer er et statlig investeringsselskap, etablert av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har hovedkontor i Stavanger, og ledes av Siri M. Kalvig.

Følg Nysnø på nysnoinvest.no – fullstendig nettside kommer på andre siden av sommeren!