Nytt navn og visuell identitet

Det statlige investeringsselskapet Fornybar AS hadde fått et viktig mandat: redusere klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer – men først trengte de nytt navn og tilhørende visuell identitet.

Et nytt landskap

Navnet ”Fornybar AS” var misvisende for selskapet, som mange mistolket som en aktør innen fornybar energi. Det var derfor viktig å finne et navn og identitet som forsterket den viktige oppgaven som investeringsselskap, og et mandat som er tett knyttet til FNs målsettinger om å begrense temperaturstigningen i verden.

Løsningen ble Nysnø – et selskap som skal endre landskapet med optimisme og klimavennlige investeringer. Et tydelig norsk/nordisk utgangspunkt, og en identitet som står ut med en positiv annerledeshet i finansbransjen.

Fasett har utviklet det nye navnet, profil/identitet, animasjoner og nettsider

Nysno 9
Typo

Nå er Nysnø klare for å erobre verden

Den justerte Ø-en gir en smilende logo og assosiasjoner til et oppsving for kloden, en bro mellom det som skal reduseres (klimagassutslipp) og det som skal økes (fond/beholdning). Font og farger understøtter det friske og nordiske.

Det fulle navnet er Nysnø Klimainvesteringer. Selskapet har hovedkontor i Stavanger, og ledes av Siri M. Kalvig.

Nå er de klare for å erobre verden. Følg utviklingen på nysnoinvest.no

Holder Mobil
Nysno 7

«Nysnø skal endre landskapet med optimisme og klimavennlige investeringer.»

Digital
Collage 2
Visittkort