På tide å tenke på årsrapporten!

Det føles kanskje som om du akkurat ferdigstilte fjorårets årsrapport, men om du ikke allerede har startet arbeidet med rapporten for 2023 – da er det på høy tid! Når den store innholdsproduksjonsjobben starter på nyåret, bør du nemlig allerede ha tatt stilling til en rekke ting:

Auto Store AR22 til fasett no 04 med forside

Hva kan forbedres på bakgrunn av fjorårets rapport? Skal for eksempel årets rapport være interaktiv med liggende format? Skal det gjøres fotoopptak eller produseres illustrasjoner og infografikk? Hvilken tone of voice egner seg best for å formidle innholdet? Skal rapporten bygges på grunnlag av et kreativt konsept eller fokusere på et spesielt tema? Og hvordan skal navigasjonen legges opp for å sikre brukervennlighet?

– Årsrapporten er det viktigste dokumentet selskapet leverer. Her skal all informasjon om nåtid, og ikke minst fremtid, samles. Rapporten er interessant og relevant for langt flere interessenter enn investormarkedet. Egen organisasjon, kunder, samfunnet og mulige ansatte er relevante målgrupper som vil finne nyttig informasjon i årsrapporten om den er godt utviklet, sier daglig leder og rådgiver Pål Hjorth Berge i Fasett.

Desto tidligere du danner deg et overblikk og etablerer et skjelett med tydelig struktur, desto bedre forutsetninger har du for å oppnå et sluttprodukt av høy kvalitet.

Årsrapporten er ikke hva den engang var

Fasett har lang erfaring med å utvikle års- og kvartalsrapporter for en rekke kunder, både børsnoterte selskaper og offentlige virksomheter. De siste årene har vi sett et tydelig skifte:

DGB AR22 Q70

Årsrapporten er blitt en sentral del av strategien og et viktig verktøy for bygge og utvikle egen merkevare. Stadig flere virksomheter og organisasjoner legger nå ned både ressurser og stolthet i å overgå fjorårets rapport når det gjelder transparens, brukervennlighet og bruksområder.

– Vi opplever at selskaper som virkelig ser verdien av å satse på årsrapporten i større grad ender opp med et informativt og interessant dokument. Her kan vi bistå, sier Hjorth Berge.

IVAR AR22 full bleed Q70

Årsrapporten trenger nemlig ikke å være en standard, flat fremstilling av nøkkeltall, mål og aktiviteter.

Større mulighetsrom med digitale løsninger

En velprodusert, spennende og tiltalende årsrapport utnytter alle fordelene som ligger i dagens teknologi, enten det er i form av spennende infografikk, visuelt appellerende grafer eller tabeller som fungerer like bra på mobil som på storskjerm under møter.

God, brukervennlig navigasjon legger til rette for en mer målrettet bruk, og med en digital årsrapport kan leseren klikke seg direkte fra styrets beretning til ESG-rapporten og GRI-tabellen. Gjennomtenkt design i tråd med virksomhetens visuelle profil, levende språk og tilpassende bilder engasjerer og løfter rapporten.

---

PS! Er du nysgjerrig på hvilke muligheter som ligger i utformingen av deres neste årsrapport? Kontakt byråleder Pål eller rådgiver Anne Martha for en prat.

DNV AR22 03 full bleed