Global digitalisering med DNV GL

Høsten 2017 fikk vi i samarbeid med Last Friday den hittil største utfordringen DNV GL har gitt oss: Redesign av dnvgl.com, et nettsted for global tilstedeværelse.

En svært omfattende nettside

DNV GL er et internasjonalt selskap med hovedkontor i Høvik, Norge. Selskapet har for tiden ca. 12.000 ansatte og 350 kontorer i mer enn 100 land, og tilbyr tjenester for flere næringer, inkludert maritim, fornybar energi, olje og gass, elektrifisering, mat og drikke og helsetjenester.

Det er også et selskap Fasett har vært stolt leverandør til i mange år. Mest kjent er det at vi sammen med DNV GL har høstet en rekke farmand-priser for årsrapportene i både print og digital form.

Konsernets virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon og forskning bidrar til at flere 1000-talls besøkende er inn på den globale nettsiden hver dag. Med lang erfaring innen merkevarebygging for kunden gikk Fasett løs på redesign av nettsiden høsten 2017. Det har vært en lang vei til ferdig resultat, men nå er nettsiden lansert og kunden er meget fornøyd.

Se resultatet her: www.dnvgl.com.

Hva har vi bidratt med:

Analyse

Workshops

Konseptutvikling

UX

UI

Rådgivning

Testing

Fasetts team

Marit Mollnes, grafisk design

Eva Ebbesen Munkvik, digital rådgiver

Bernt Henrik Kommedal, grafisk design

Line Due Olsen, grafisk design

Julie Hammer, prosjektleder

Pål Hjorth Berge, kundeansvarlig og rådgiver

Samarbeid

Last Friday, UX og frontend

DNV GL, prosjekteier, innhold og backend

Oppgaven

Målet med prosjektet var å endre nettsiden fra å være en statisk, navigasjons-basert løsning til å bli mer dynamisk. Man ønsket en nettside der innholdet stod i sentrum. Nettsiden skulle samtidig få et sterkere merkevarefokus og preg. Det måtte komme tydelig frem hvem DNV GL er og hva de står for. DNV GL hadde behov for å bli mer kundefokusert og mindre introvert i presentasjon av konsernet. De ønsket å fokusere på hva kundene deres var interessert i og ønsket å bevege seg bort fra utgangspunktet som var bygget ut fra teknologiske premisser. Totalrenovering av forsiden til dnvgl.com og alle forsidene til de ulike sektorene var prioritet nr.1. Deretter skulle alle elementer og sider redesignes. Derfor ble det et langvarig prosjekt.

Utfordringer underveis

Designet hadde behov for modernisering. Men en av de viktigste kriteriene for nettsiden var å designe en løsning hvor innholdet tok høyde for de ulike målgruppene. Både de som ønsket generell informasjon om DNV GL og de som hadde en konkret oppgave de ønsket å få løst. I tillegg var dnvgl.com ekstremt omfattende nettside hvor det var lett å gå seg vil. Vi ønsket å forenkle kundereisen og opplevelsen for de besøkende. Dette viste seg å være en krevende oppgave da det er mange interne hensyn og interessenter samt mange ulike behov som måtte ivaretas i prosessen.

Workshop 5 Of 5
Workshop 4 Of 5

Vår tilnærming til oppgaven

Innsikt

For å imøtekomme alle interne og eksterne behov skaffet vi oss innsikt i den eksisterende løsningen. Målet var å finne den rette balansen mellom brand og innhold. Hvor mye informasjon trenger er stort konsern for å fortelle om seg selv, kontra presentasjon av dynamisk innhold og artikler?

I analysefasen kjørte vi, i samarbeid med DNV GL, workshops på Høvik med nøkkelpersoner i organisasjonen og som representerte de ulike forretningsområdnene. Fokuset var å komme frem til hvilke sider og hva slags innhold ville gi mest verdi for de besøkende. I tillegg definerte vi de viktigste hendelser eller aktiviteter som ble utført inne på nettsiden. Løsningen måtte imøtekomme DNV GLs forretningsmål på en troverdig og lettfattelig måte. Kjernen av innholdet på siden ble satt i sammenheng med hvilke målgrupper nettsiden ønsket å nå.

DNV GL har mange viktige tema de ønsker å fronte. Alle aktuelle tema for hvert forretningsområde ble kartlagt og prioritert som et utgangspunkt for kategorisering av innholdet.

Insight

Konseptvalg

Basert på innsiktsarbeidet og allerede god kunnskap om DNV GL, definerte vi en rekke prinsipper for løsningen. Prinsippene skulle bidra til å presentere mye innhold på enn oversiktlig og brukervennlig måte. Retningslinjer for navigasjon, filtrering, vekting ble fulgt underveis i prosessen og bidro til en forenkling og en god måte å presentere innholdet.

Innsiktarbeidet ga oss gode retningslinjer for hvordan vi skulle strukturere nettsiden. Vi kategoriserte alt innholdet ut i fra kundenes behov og landet på fire hovedgrupperinger. Folk ønsker å komme i kontakt, få hjelp, lære om DNV GL eller bli inspirert.

Alt innholdet presentert på forsiden og på sektorforsidene fulgte en av retningslinjene, men med ulik grad av vekting.

Workshop 2 Of 5
Workshop 3 Of 5

Design- og innholdsfokus

Prosjektet var i stor grad designdrevet hvor det tette samarbeidet med kunden var avgjørende for resultatet. Det er inspirerende å samarbeide med en kunde som i høy grad forstår seg på at «the devil is in the details», men samtidig ivaretar og informerer om alle tekniske muligheter og begrensinger. Det ble mange gode diskusjoner underveis i prosjektet. Vi i Fasett bøyer oss i støvet for en særdeles proff og engasjert kunde!

Den største delen av jobben var å designe og redesigne alle blokker, komponenter, elementer og sidemaler. I tillegg var navigasjonen og menyen en sentral del som skulle fornyes. Tjenestene til DNV GL skulle presenteres på en oversiktlig og lett tilgjengelig måte. Designarbeidet foregikk parallelt med DNV GLs innholds- og strukturarbeid.

Det ble gjort mange vurderinger underveis for å oppnå det optimale resultatet. Både tekniske utfordringer og tilbakemeldinger internt i konsernet måtte det tas hensyn til.

Prosess og samarbeid

Et helt avgjørende moment i et slikt stort digitalt prosjekt som dnvgl.com, er å ha gode samarbeidspartnere. Unikt for dette prosjektet var treenigheten design, frontend og backend. Last Friday hadde ansvar for frontend, mens DNV GL selv stod for backend integrasjonen. Med store ambisjoner og mye som skulle på plass var det viktig å ha et godt samspill og gode rutiner. Hyppige møter mellom alle parter bidro til å finne grensesnittet. Det tette samarbeidet bidro til å blåse liv i designet på en utmerket måte. Den gode kvaliteten på frontendkoden til Last Friday bidro til at integrasjonen mot backend gikk etter planen.

«Selv om prosjekter har tatt lang tid, så ser vi tydelig Fasett sin gode design sammen med ekte innhold fra våre redaktører på dnvgl.com - og det ser virkelig kjempefint ut!»

- Anders Øvreberg, Digital Communications Manager
Desktop Mockup

Resultat

Dagens løsning er en gjennomdesignet nettside som er i tråd med merkevaren og hvordan DNV GL ønsker å fremstå på digitale flater. Men det aller viktigste er at det gode innholdet kommer bedre frem til alle de besøkende. Det er nå lettere å forstå hvem DNV GL er og hva de står for. Et konsern som bidrar med safeguarding life, property and environment. Nettsider blir aldri «ferdig» og den jobbes med fortsatt, men en stor milepæl er nådd. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Isometrisk Mobil
Screenshots Desktop
Skjermbilde 2019 03 27 21 47 21
Skjermbilde 2019 03 28 23 06 05
Blokk Collage

Tjenester benyttet

For mer info om prosjektet, ta kontakt med Pål Hjorth Berge.