Spacemakers manual – et employer branding-prosjekt with a sense of purpose

Creating Smart Spaces

Algeco er en av verdens største aktører innen midlertidige bygg og modulære løsninger. Men Algeco Nordic består også av det som tidligere var forskjellige selskap med forskjellig ekspertise i forskjellige land. Så Algeco så et behov for å få de ansatte til å enes om hva de faktisk driver med, og hva de har til felles. Jobben fra strategi til idé og ferdig produkt er signert Fasett.

Payoffen til Algeco er allerede etablert, og sier noe om hva Algeco gjør: Creating smart spaces for people to live, work and learn. Med det som bakteppe handlet oppgaven om å definere hva de ansatte gjør. For hvis jobben din er å create smart spaces, hva er du da? Man kan jo selvfølgelig være maskinfører, ingeniør eller prosjektleder, men det som er felles på tvers, er at man er en spacemaker. Dette er ikke bare en tittel, men et sense of purpose – en dypere forståelse av hvorfor hver enkelt ansatt hos Algeco gjør det de gjør.

Spacemakers-tanken viser hvor tydelig strategi og idé kan smeltes over i hverandre, hvor selve ideen om at de ansatte skal være spacemakers gjennomsyrer hvordan hele Algeco Nordic snakker om seg selv – fra Finn-annonser, nettsider og internt. We are the Spacemakers. Det er oss, og ingen andre.

Foto

Sara W. Karlsen

Algeco Spacemakers Frontpage
Algeco Wearethe Spacemakers Logo

For å sikre at alle ansatte på tvers av landegrenser forstår og er stolte av å være Spacemakers, lanserte vi The Spacemakers Manual - en veiledning til alle aspekter av å være en Spacemaker. Enten du har jobbet med dette lenge eller holder på å onboardes skal du vite hva en Spacemaker er og hva som definerer en. Hva kjennetegner en Spacemaker? Hvordan snakker en? Hvordan ter en seg?

Alcego Spacemakers Manual Detail

«Spacemakers-konseptet er ikke bare en idé, men en differensiering som skiller Algeco fra konkurrentene. At vi har fått vår sense of purpose forklart på denne måten, har gitt oss vårt WHY og gjort noe med oss, hver enkelt. I tillegg til at det har gjort oss alle – hele Algeco helt unike i bransjen.»

- Steinar Aasland, MD Algeco Nordic

The Spacemakers Manual tar for seg dette materialet gjennom forskjellige typer innhold som strekker seg fra Spacemakerene sine egne leveregler, en liste over kjennetegn, historien til Algeco så alle vet hvor de passer inn i historien – og do’s and don’ts.

Alcego Spacemakers Manual
Algeco Spacemakers Manual Closeup

Hvert oppslag eller kapittel i manualen har også et unikt design, skreddersydd for å fremheve innholdet på sidene best mulig og gjøre det mest mulig engasjerende for leseren. Og for de som ønsker å dykke dypere inn i temaene, inneholder manualen QR-koder som tar deg til et enda større digitalt univers.

Helheten av dette gjør at alle i Algeco nå vet at de ikke bare er ansatte, men Spacemakers. Og at Algeco er selskapet for Spacemakers.

Algeco Spacemakers Oppslag

«Det var viktig for oss å bygge Spacemakers Manual på de ansatte selv. Ingenting her er funnet på, men et resultat av å lytte nøye til alle gjennom flere runder med fruktbare samlinger og workshops.»

- Kristian Grimsbo, Marketing & ESG Director Algeco Nordic
Algeco Spacemakers Manual Paperdetail