Skattejakt på havbunnen for Loke Marine Minerals

Til din neste mobiltelefon er det nødvendig med både kobolt, nikkel og andre sjeldne metaller. Loke Marine Minerals vet hvor man skal finne disse.

Teknologi for det grønne skiftet

Veien til en grønnere framtid er brolagt med en rekke utfordringer. Vi trenger en mengde ulike metaller for å lage solcellepaneler, elektronikk til vindturbiner, eller batterier til elbiler. I dag blir disse metallene hentet ut av gruver på land, men Loke Marine Minerals har ekspertise og kunnskap til å hente disse mineralene på en mer skånsom måte enn vi har gjort tidligere: Tusenvis av meter under havoverflaten.

Selskapet ønsket seg en visuell identitet som kunne fortelle historien om hvem de er, hva de ønsker å bidra med og hvordan de vil gjennomføre det. Loke Marine Minerals leverer teknologi og AI, og ønsket å kommunisere sin ambisjon som et fremtidsrettet teknologiselskap.

Nettsideutvikling

Kodeks

Loge bg video placeholder
Loke web video placeholder image
Typo and colors
Loke cover o

Stram og særpreget

Fasett har valgt en ren typografisk logo i kombinasjon med nøytrale hovedfarger i sort og hvitt. Logoen fremstår enkel og stram, men med særpreg som gir den karakter og assosiasjoner til et digitalt og teknologisk selskap.

Identitetens strenge logo og typografi får følge av en rik sekundær fargepalett og gradienter som er inspirert av mineralene og omgivelsene nede på havbunnen. Gradientene starter på dypet og spiller på symbolikk/metaforer som tar deg med på en reise til overflaten. Som støtteelementer har vi valgt grafikk som illustrerer bevegelse i vann, og bidrar inn i historien om å hente fra dypet, men også refererer til mineralenes overflate.

Vi har også laget ny nettside for Loke Marine Minerals, en dynamisk og levende side i tråd med den nye profilen.

Vil du høre mer om jobben eller trenger du ny visuell identitet? Ta kontakt!

Screensx2
Type fade
Loke bobler