Hvor vil du med merkevaren din - og hvordan skal du komme deg dit?

Det er mange strategiske spørsmål som dukker opp når du skal bygge en merkevare: Hvilken posisjon vil du ha i markedet? Hvem er dine målgrupper og interessenter? Hvem er egentlig konkurrentene dine? (Hint: Det kan være noen andre enn du tror!) Hvilke drivere for å bli lagt merke til, foretrukket og valgt må du ta hensyn til? Skal du satse på ett sterkt brand eller flere små? Og hvilke virkemidler og kanaler hjelper deg med å bygge en mest mulig verdifull merkevare?

Saturday solologues the future of a brand name jpg

Det finnes mange mulige svar på disse spørsmålene, men dette vet vi: Sterke merker bygges ikke av tilfeldigheter. De bygges over tid, med utholdenhet, og et helhetlig, strategisk fokus. For bak ethvert sterkt merke ligger et møysommelig arbeid med å forstå og definere kreftene som utgjør selve brandingen - eller merkebyggingen.

For like sikkert er det at det lønner seg å investere i merkebyggingen. (Bare spør de 100 mest verdifulle brandene). Så vel så viktig som merkefokuset i seg selv, er det å se på merkestrategien som en naturlig forlengelse av deres forretningsstrategi og virksomhet. Du trenger nemlig å forstå rammene for hvilke assosiasjoner du kan og vil knytte til merket ditt for å kunne levere på strategien over tid. Og da er du også avhengig av at både merkestrategien og brandingen i seg selv både er tydelig forankret hos toppledelsen - og gjennomsyrer alle deler av den daglige driften.

Det som kjennetegner vellykkede merker er nemlig at de fremkaller sterke, unike og positive assosiasjoner hos målgruppen. Dette bygges ikke av en markedsavdeling, av merkevareteamet, eller av kommunikasjonsdirektøren alene. Ei heller av verken toppsjef eller ledergruppen. Det bygges av et helhetlig, gjennomsyrende lagarbeid på tvers av alle avdelinger og nivåer, som jobber for å dyrke de samme assosiasjonene.

For når du hører navnet Vipps og tenker enkelhet, er det fordi det enkle og sømløse er assosiasjoner de har dyrket kompromissløst helt siden starten - på tvers av alt fra navnet, via markedskommunikasjonen og ikke minst i selve produktet og brukeropplevelsen.

Og når noen ser en viss "swoosh", er sjansen stor for at man ikke bare tenker "Just do it", men også fort får bilder i hodet som handler om atleter og vinnere, høy kvalitet og kul design. Assosiasjoner som Nike har tatt eierskap til mer enn noen i sin bransje - og gjort dem til et av verdens mest verdifulle brands og selskap.

Pexels gratisography 536

Så hva kan du gjøre for å komme nærmere de beste i klassen med ditt merke? Først og fremst å ta merkebyggingen på alvor - og bygge merket med et bevisst, strategisk fokus. Kanskje du trenger å utvikle tydeligere merkeverdier og et sterkt merkeløfte som igjen spisser hva målgruppen din skal forvente av deg? Kanskje du også trenger en ny og mer bemerkelsesverdig visuell profil? Mer oppsiktsvekkende reklame og markedskommunikasjon? Og hva med kundeservicen og kundereisen - er den optimal og "on brand"?

Her er den gode nyheten: Virkemidlene du trenger finnes. Men det gjør også fallgruvene. Derfor er merkebygging mye større og viktigere enn “bare” markedsføringen. Og kravene til strategisk forankring for å lykkes er mye større.

I Fasett har vi lang og bred erfaring med å navigere mellom alle de strategiske og operasjonelle spørsmålene (og selvfølgelig svarene). Kunnskap og trening i å vite hvilke "regler" man må følge - og når det av og til kan være tilrådelig å tørre å bryte dem.

Og spesielt trente er vi altså på dette med branding. Eller strategisk forankret markedskommunikasjon, om du vil. Vi har bygget mange sterke merker sammen med våre kunder - og de beste casene er alltid tuftet på en sterk strategisk bevissthet om hvor man vil med merkevaren og hvordan man skal komme seg dit. Enten det gjelder vårt flere tiår lange samarbeid med Den Gule Banken, eller nyere caser som Kabal eller Sval. For å nevne noen få (blant veldig mange) eksempler.

Så still deg selv disse to nøkkelspørsmålene neste gang du lurer på om det dere gjør drar dere i riktig retning:

Er det "on strategy"? Og er det "on brand"?

Hvis svaret er nei, nja, tja - bør du kanskje ikke gjøre det (og iallfall vurdere å ringe Fasett 😉)

---

Ønsker du en dialog om din merkestrategi og hvordan du kan bygge merket ditt? Ta kontakt med Aleksander eller Pål.