ONS 2022. Tema: Trust

ONS 2022 har trust – tillit – som tema. Den viktige, men skjøre balansen visualiseres gjennom animasjoner og film.

Samfunnslim og balansekunst

TRUST – tillit – er temaet for ONS 2022. Tillit er limet i samfunnet, det som holder oss sammen.

Samtidig er ikke tillit noe vi kan ta for gitt, det må jobbes for hver dag. Fasett ble bedt om å lage en visuell identitet for årets tema. Gjennom den grafiske profilen ville vi vise hvor viktig, men også hvor skjørt tillit er. Tillit mellom folk, mellom generasjoner, mellom nasjoner.

I am trust

For å lansere tematikken laget vi en lanseringsvideo hvor tilliten selv har stemmen.


Animasjoner i balanse

Til den grafiske profilen ble det også skapt animasjoner i fire farger hvor figurer balanserer på hverandre, noe som skal illustrere den viktige og skjøre tilliten. Animasjonene skulle gi følelsen av elementer som balanserer på hverandre, lener seg på hverandre, alltid på vippen, som retter hverandre opp. Det skjøre og delikate balanseres mot det sterke og betydningsfulle.

Selve logoen «trust» er en enkel typografisk løsning hvor S-en symboliserer kobling og samspill samtidig som den snakker samme språk som O-en i ONS.

4 16 9
2 16 9
Paneldebates ONS
Hall2 ONS
3 16 9
1 16 9
ONS