Design for en digital verden

Logoen lever – og leverer!

Ser inn i framtiden med DNV GL

”Energy Transition Outlook 2017”

DNV GL har en fot i både fossil og fornybar energi, og kan dermed presentere en balansert prognose av verdens energiframtid mot 2050 – i en tid med mye usikkerhet for aktører i energiindustrien. Dette er en serie med fire rapporter, der Fasett har bidratt med forsidedesign.

Innholdet i Energy Transition Outlook er også oppsummert i microsite-løsningen vi utviklet i samarbeid med Last Friday tidligere i 2017, sjekk den ut her.

Pål Hjorth Berge

daglig leder/rådgiver

+ 47 909 22 639

pal@fasett.no

”Sustainable development goals: Exploring maritime opportunities”

Rapporten er skrevet av Norges Rederiforbund sammen med DNV GL, og handler om hvordan skipsfarten kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Den skal gi inspirasjon og veiledning til en maritim næring i omstilling, og skisserer tiltak for en bedre og mer bærekraftig verden.

Fasett har bidratt med design og layout for rapporten, som ble overlevert H.K.H. Kronprins Haakon og sjef for FNs Global Compact Lise Kingo i slutten av mars.

”Business action for climate-resilient pathways: the role of standards”

En rapport om klimaendringer og hvordan det kan utvikles standarder som kan støtte bedrifter i møte med slike endringer – på en måte som gjør at det er mulig å oppnå målene i Paris-avtalen.

Fasett har bidratt med design og layout.

Se andre relevante prosjekter

Digitalisering med DNV GL

Årsrapporten for 2016 er utviklet i en ny microsite-løsning

– utviklet av Fasett i samarbeid med Last Friday.

DNV GL klar med årsrapport for 2014

I disse dager sender en av Norges største og mest internasjonale bedrifter ut sin årsrapport.

I disse dager sender en av Norges største og mest internasjonale bedrifter ut sin årsrapport.

DNV Årsrapport 2012 – om å gjøre det rette

Årsrapport og app for DNV klar til bruk